Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Συνδετικές Λέξεις

 Μια ωραία ιδέα είναι τα παιδιά να έχουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου, ένα

φυλλαδιάκι με όλες τις συνδετικές λέξεις – φράσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.

Ένα σχετικό φυλλάδιο είναι το εξής:

https://drive.google.com/file/d/1IYve0LGCm780mrLLQvQ3T3Wb-

NjbUxIK/view?fbclid=IwAR3XcFWGD4ND35H87Yx5qkaki-

kjVNwJZZdbLlKRarZVunIRE0Sx2ZfGr98


Νάσια Αλεξανδρίδη

Ε’2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου