Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Το μοντέλο της αριθμογραμμής για τα κλάσματα

Το μοντέλο της αριθμογραμμής είναι ιδανικό για την αναπαράσταση των κλασμάτων, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες αναπαραστάσεις. Σε αντίθεση με τα μοντέλα που έχουν εμβαδό, όπως οι πίτσες και τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα, στην αριθμογραμμή είναι ευκολότερο να διαιρέσει κανείς το όλο σε ίσα μέρη /κλασματικές μονάδες, μιας και πρέπει να λάβει υπόψη του μόνο το μήκος. Ωστόσο, επειδή είναι σίγουρο πως, ιδιαίτερα σε έναν μαθητή τρίτης τάξης, θα πάρει περισσότερο χρόνο η εξοικείωση με την αριθμογραμμή, συγκριτικά με την ορθογώνια επιφάνεια, χρειάζεται, περισσότερη εξάσκηση και επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος. Ο εντοπισμός των κλασμάτων στην αριθμογραμμή έχει επισημανθεί από πολλούς μαθηματικούς και ερευνητές ως ουσιώδης για την κατανόηση τους ως αριθμούς και όχι μόνο ως μέρη μιας πίτσας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου