Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Pink Cat Studio - εργαλείο για εκπαιδευτικούς

 Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορούμε να γραφτούμε δωρεάν και να περάσουμε τη λίστα

των μαθητών μας. Έπειτα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή, να

φτιάχνουμε ομάδες, να κρατάμε σκορ αν παίζουμε κάποιο παιχνίδι, να φτιάχνουμε δικό

μας quiz, να βάζουμε αντίστροφη μέτρηση αν κάνουν κάποια εργασία. Κι όλα αυτά γίνονται

με διασκεδαστικό για τα παιδιά τρόπο.

https://www.pinkcatstudio.com/tools

Εκπαιδευτικός: Αλεξανδρίδη Νάσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου