Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Κατασκευή χαρτών

 Στην παρακάτω εφαρμογή μπορούμε να κατασκευάσουμε χάρτες ανάλογα με τις ανάγκες μας και με το εκάστοτε μάθημα που διδάσκουμε.

https://www.mapchart.net/?fbclid=IwAR0-Tr6A9O8gTwXIbiW8kNMQM23y6MF3ETIxyGPLCzoHfhw_l_ztng7Lwp8 


Νάσια Αλεξανδρίδη 

Ε’2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου