Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Διαδραστική εφαρμογή για τα αναπτύγματα των στερεών σωμάτων

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να βρείτε μία διαδραστική εφαρμογή για το κεφάλαιο 9 «Στερεά σώματα – Αναπτύγματα» των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Δημοτικού. Προσφέρονται προς αξιοποίηση τα αναπτύγματα στερεών σωμάτων.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν καλύτερα την έννοια του «αναπτύγματος» και να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη διαφορετικών αναπτυγμάτων για κάποια στερεά σώματα.

Σύνδεσμος: https://www.geogebra.org/m/aJv7KdWB#material/DdwRSyGG
 Εκπαιδευτικός Ευτυχία Μπακογιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου